img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Ngọc Diễm


ảnh của Cô Nguyễn Ngọc Diễm
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành

Cô Diễm luôn coi niềm vui và sự tiến bộ của học sinh là động lực hàng ngày tới trường. Do đó cô luôn áp dụng những phương pháp dạy học tích cực cũng như xu hướng giáo dục hiện đại trong từng tiết học.

* QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

2020: Tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học trường ĐHSP Hà Nội

2021 đến nay: Đang là học viên Cao học khóa 31 tại trường ĐHSP Hà Nội

2013 đến nay: Công tác tại trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành

*THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Tham gia dạy học tiết học minh họa cho bộ sách Cánh diều

- Đồng tác giả 5 đầu sách tham khảo:

1. Vũ Lan Chi (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Diễm - Cao Thị Hà - Cao Thị Ngọc Trâm. Phiếu
bài tập cuối tuần phát triển năng lực môn Toán 1. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà
Nội, 2021. (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

2. Vũ Lan Chi (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Diễm - Cao Thị Hà - Cao Thị Ngọc Trâm. Phiếu
bài tập cuối tuần phát triển năng lực môn Toán 2. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà
Nội, 2021. (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

3. Vũ Lan Chi (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Diễm - Chử Thị Ngọc - Trần Thị Phương Thảo.
Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực môn Toán 3. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,
Hà Nội, 2022. (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

4. Vũ Lan Chi (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Diễm - Cao Thu Hà - Cao Thị Ngọc Trâm. Phiếu
bài tập cuối tuần phát triển năng lực môn Toán lớp 1. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà
Nội, 2022. (Bộ sách Cánh diều)

5. Vũ Lan Chi (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Diễm - Cao Thu Hà - Cao Thị Ngọc Trâm. Phiếu
bài tập cuối tuần phát triển năng lực môn Toán lớp 2. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà
Nội, 2022. (Bộ sách Cánh diều)

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990