img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Tiếng Việt lớp 4

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Việt 4 | Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Tiếng Việt 4 | Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Khoá Video clips quay sẵn giúp các con nắm chắc kiến thức ở cả 3 phân môn nhỏ: Đọc - Luyện từ và câu - Tập làm văn. Mục tiêu điểm 10 môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Chân trời sáng tạo

Khoá Video clips quay sẵn giúp con được học, viết với ngữ cảnh chân thực, giúp con phát triển kỹ năng giao tiếp. Mục tiêu điểm 10 môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoá Video clips quay sẵn kết hợp hài hoà giữa hình ảnh và ngôn ngữ giúp con ứng dụng kiến thức vào giao tiếp trong cuộc sống. Mục tiêu điểm 10 môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Cánh Diều

Tiếng Việt 4 | Chương trình mới - Tiếng Việt 4 - Cánh Diều

Khoá Video clips quay sẵn giúp con tiếp cận môn học bằng kiến thức thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ. Mục tiêu điểm 10 môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Hotline: 0987810990