img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 3 THÁNG 2

Tác giả BTV Hạnh 12:02 28/02/2024 648 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 2 diễn ra vào ngày 25/02 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: B

Giải thích: head: cái đầu

Câu 2:

Đáp án: A

Giải thích: leg: cái chân

Câu 3:

Đáp án: A. bưởi, tưới.

Giải thích: Các tiếng ở đáp án A có cùng vần ươi.

Câu 4:

Đáp án: C. 

Giải thích: từ đúng: chăm chỉ.

Câu 5:

Đáp án: A. 12 cm

Giải thích: "Mười hai xăng-ti-mét" được viết là 12 cm.

Câu 6:

Đáp án: C. 7 cm

Giải thích: Bút chì dài 7 cm.

Câu 7:

Đáp án: C

Giải thích: Touch your feet.: Hãy chạm vào bàn chân của bạn.

Cấu trúc: Touch your….: Hãy chạm vào….

Câu 8:

Đáp án: B

Audio: Touch your leg.

Giải thích: Touch your leg.: Hãy chạm vào chân của bạn.

Câu 9:

Đáp án: B. vui mừng.

Giải thích: Câu đúng: Thỏ con rất vui mừng vì được cô giáo khen. 

Câu 10:

Đáp án: A. Chúng ta không nên nói dối bạn bè.

Câu 11:

Đáp án: B. cm

Giải thích: Chiều dài cuốn sách khoảng 21 cm.

Câu 12:

Đáp án: A. 8 cm

Giải thích: 5 cm + 3 cm = 8 cm

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Touch your head.

Giải thích: Touch your head.: Hãy chạm vào đầu của bạn.

Câu 14:

Đáp án: A. Vì bác Voi có lòng nhân hậu.

Câu 15:

Đáp án: D. 9 cm

Giải thích: Băng giấy dài 9 cm

 

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 2, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

Đáp án: B. Cố đô Hoa Lư

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990