img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 2 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 12:32 20/11/2023 2,237 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 11 diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: B. garden.

Giải thích: garden: khu vườn.

Câu 2:

Đáp án: A. It's in the city.

Audio: Where is your school? - It's in the city.

Giải thích: Where is your school?: Trường học của cậu ở đâu?

              - It's in the city.: Nó ở thành phố.

Câu 3:

Đáp án: B. tìm kiếm

Giải thích: Đáp án A, C, D là danh từ

Câu 4:


Đáp án: B. mèo con

Giải thích: Mèo con được nhân hoá bằng cách dùng từ ngữ tả người để tả sự vật.

Câu 5:

Đáp án: B. 50

Giải thích: Với a = 5, b = 20 ta có: 150 : 5 + 20 = 30 + 20 = 50

Câu 6:

Đáp án: A. <

Giải thích: Với a = 700 và b = 100 ta có:

a – b x 3 + 90 = 700 - 100 x 3 + 90

                       = 700 - 300 + 90

                       = 400 + 90

                       = 490

Mà 490 < 500 nên với a = 700 và b = 100 thì a – b x 3 + 90 < 500

Câu 7:

Đáp án: C.

Giải thích: How many buildings are there at your school?: Có bao nhiêu tòa nhà ở trường của bạn?

               - There are three.: Có ba tòa.

- Cấu trúc: How many ... are there at your school?: Có bao nhiêu ... ở trường của cậu?

              => There are ...: Có ...

Câu 8:

Đáp án: B. It's in the mountains.

Giải thích: Where is your school?: Trường của cậu ở đâu?

               - It's in the mountains.: Nó ở vùng núi.

- Cấu trúc: Where is your school?: Trường của cậu ở đâu?

               => It's in the ...: Nó ở ...

Câu 9:

Đáp án: C. Chị mưa mang đến những giọt nước mát lành cho những hàng cây ủ rũ.

Câu 10:

Đáp án: C. 5

Giải thích: Các động từ có trong đoạn thơ: chờ, gọi, quên, thắp, chơi. 

Câu 11:

Đáp án: B. 484

Giải thích: Vì 15 < b < 17 nên b = 16

Với a = 3 và b = 16 ta có: 

1 356 : a + b x 2 = 1 356 : 3 + 16 x 2

                           = 452 + 32

                           = 484

Câu 12:

Đáp án: D. 111

Giải thích:

Vì m là số lớn nhất có hai chữ số nên m = 99

Vì n là số là số liền sau của m nên n = 100

Với m = 99, n = 100 và p = 9 ta có:

n + m : p = 100 + 99 : 9 = 100 + 11 = 111

Câu 13:

Đáp án: D. There are two.

Audio: My name is Bill. I'm eight years old. I'm a student at Le Loi Primary School. It's in the city. My school has a library, a garden, two buildings, and two computer rooms. I love my school.

Giải thích: My name is Bill. I'm eight years old. I'm a student at Le Loi Primary School. It's in the city. My school has a library, a garden, two buildings, and two computer rooms. I love my school.

              (Tên tớ là Bill. Tớ 8 tuổi. Tớ là học sinh trường tiểu học Lê Lợi. Trường tớ ở thành phố. Nó có 1 thư viện, 1 khu vườn, 2 tòa nhà và 2 phòng máy tính. Tớ rất thích trường tớ.)

Câu 14:

Đáp án: A. Nên biết chia sẻ với người khác.

Câu 15:

Đáp án: D. 104

Giải thích:

Với a = 12, b = 5, c = 14, ta có:

M = a + (b x 10) - c 

    = 12 + (5 x 10) - 14 

    = 12 + 50 - 14

    = 62 - 14

    = 48

N = a x b + 10 - c 

   = 12 x 5 + 10 - 14

   = 60 + 10 - 14

   = 70 - 14

   = 56

Khi đó: M + N = 48 + 56 = 104.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 2 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

Đây là loài chim nước, thường sống trong và xung quanh đầm hoặc hồ. 


 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990