img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 3 THÁNG 2

Tác giả BTV Hoài 11:30 28/02/2024 914 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 2 diễn ra vào ngày 25/02 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: C

Giải thích: I live in the city.: Tớ sống ở thành phố.

Cấu trúc: Where do you live?: Cậu sống ở đâu?

Câu 2:

Đáp án: A

Giải thích: He is a doctor.: Anh ấy là bác sĩ.

Cấu trúc: What does he do?: Anh ấy làm nghề gì?

Câu 3:

Đáp án: C. đảm đang.

Câu 4:

Đáp án: A. đang nhấm nháp mấy nhánh cỏ non.

Câu 5: 

Đáp án: C. AC và BD

Câu 6: 

Đáp án: A. 130 000

 

Câu 7: 

Đáp án: B

Giải thích: They live in the desert.: Những con lạc đà sống ở sa mạc.

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: The city is noisy.

Giải thích: The city is noisy.: Thành phố thì rất ồn ào.

Câu 9:

Đáp án: B. Con gì?

Giải thích: Bộ phận chủ ngữ trong câu là Ong bướm => Trả lời cho câu hỏi Con gì?

Câu 10:

Đáp án: C. Mẹ em đang cho gà ăn.

Giải thích: Chủ ngữ trong câu là Mẹ em => Đây là chủ ngữ chỉ người.

Câu 11:

Đáp án: C. \(\Large cm^2\)

Câu 12: 

Đáp án: C. 5

Giải thích: Có 5 hình thoi, đó là:

+ Hình đơn: hình (1); hình (2); hình (3); hình (4)

+ Hình ghép bởi 4 hình nhỏ: hình (1 + 2 + 3 + 4)

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: Hi, I'm Ann. Today is Saturday. In the morning, I had breakfast and did homework. At noon, I helped my mom with the cooking. And then I took a rest. At 2 p.m, I cleaned the floor and washed the clothes. In the evening, I washed the dishes and studied English. I went to bed at 10 p.m. What about you?

Giải thích: Hi, I'm Ann. Today is Saturday. In the morning, I had breakfast and did homework. At noon, I helped my mom with the cooking. And then I took a rest. At 2 p.m, I cleaned the floor and washed the clothes. In the evening, I washed the dishes and studied English. I went to bed at 10 p.m. What about you?: Xin chào các bạn, mình là Ann. Hôm nay là thứ Bảy. Vào buổi sáng, mình đã ăn sáng và làm bài tập về nhà. Buổi trưa, mình giúp mẹ nấu cơm. Và sau đó mình đi nghỉ ngơi. Vào lúc 2 giờ chiều, mình lau dọn nhà và giặt quần áo. Vào buổi tối, mình đã rửa bát và học Tiếng Anh. Mình đi ngủ lúc 10 giờ tối. Còn bạn thì sao?

Câu 14:

Đáp án: C. Không nên lãng phí thức ăn.

Câu 15: 

Đáp án: A. 28

Giải thích: 

28 \(\Large mm^2\) x 20 + 56 \(\Large mm^2\) x 40

= 560 \(\Large mm^2\) + 2 240 \(\Large mm^2\)

= 2 800 \(\Large mm^2\)

= 28 \(\Large cm^2\)

 

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 2, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990