img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 3 THÁNG 3

Tác giả MyNH2 15:30 19/03/2024 577 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 3 diễn ra vào ngày 17/03 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: B

Giải thích: bookshop: hiệu sách

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: How can I get to the supermarket?

Giải thích: How can I get to the supermarket?: Tớ có thể đi tới siêu thị như thế nào?

Câu 3:

Đáp án: B. dấu gạch ngang.

Câu 4:

Đáp án: C. đánh dấu lời nói của nhân vật.

Câu 5: 

Đáp án : C. 120 cm

Câu 6: 

Đáp án: B. Tuấn

Câu 7: 

Đáp án: C

Giải thích: turn left: rẽ trái

Câu 8: 

Đáp án: B

Audio: Turn right and go straight ahead.

Giải thích: Turn right and go straight ahead.: Rẽ phải và đi thẳng về phía trước. 

Câu 9:

Đáp án: A. Nối các từ ngữ trong một liên danh.

Câu 10:

Đáp án: D. Bà em đang tưới cây trong vườn.

Câu 11:

Đáp án: D. 17

Giải thích: Có 17 bạn thích ăn táo vào dâu

Câu 12: 

Đáp án: D. 3

Giải thích: Có tất cả 3 khả năng xảy ra là: 2 viên kẹo dâu, 2 viên kẹo socola, 1 kẹo dâu và 1 kẹo socola.

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: 

Jane: Hello, Linda! What are you doing? 
Linda: Hello, Jane! I want to go to the food stall, but I don't know where it is.
Jane: Oh, food stall. I know... I know. 
Linda: Great! How can I get to the food stall? 
Jane: You go straight to the supermarket and then turn left. The food stall is next to the bookshop.
Linda: Thank you so much. 

Giải thích: 

Jane: Hello, Linda! What are you doing?: Xin chào, Linda! Cậu đang làm gì thế? 
Linda: Hello, Jane! I want to go to the food stall, but I don't know where it is.: Xin chào, Jane! Tớ muốn đi tới quầy đồ ăn nhưng tớ không biết nó ở đâu. 
Jane: Oh, food stall. I know... I know.: Ô, quầy đồ ăn. Tớ biết... tớ biết.
Linda: Great! How can I get to the food stall?: Tuyệt quá! Tớ có thể đi tới quầy đồ ăn như thế nào? 
Jane: You go straight to the supermarket and then turn left. The food stall is next to the bookshop.: Cậu đi thẳng tới siêu thị và sau đó rẽ trái. Quầy đồ ăn ở bên cạnh hiệu sách.
Linda: Thank you so much.: Cảm ơn cậu nhiều nhé. 

Cấu trúc: What are you doing?: Cậu đang làm gì thế? 

I want to ...: Tớ muốn ...

How can I get to the ...? Tớ có thể đi tới ... như thế nào? 

Câu 14:

Đáp án: D. nên nghe lời mẹ dặn.

Câu 15: 

Đáp án: A. 7

Giải thích : 

Các khả năng xảy ra là: 

- 3 quả cam

- 3 quả táo 

- 1 quả cam, 1 quả táo, 1 quả lê

- 2 quả cam, 1 quả táo

- 2 quả táo, 1 quả lê

- 2 quả táo, 1 quả cam

- 2 quả cam, 1 quả lê.

Vậy có tất cả 7 khả năng xảy ra.

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 3, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990