img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 4 THÁNG 3

Tác giả MyNH2 10:22 27/03/2024 991 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 3 diễn ra vào ngày 24/03 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: D

Giải thích: behind: đằng sau

Câu 2: 

Đáp án: B

Audio: It's near the gift shop.

Giải thích: Where's the bookshop? - It's near the gift shop.: Hiệu sách ở đâu nhỉ? - Nó ở gần cửa hàng quà tặng

Cấu trúc: Where's the ....? - It's....: ....ở đâu? - Nó.....

Câu 3:

Đáp án: B. các bác nông dân

Giải thích: A - Trạng ngữ, C - vị ngữ

Câu 4:

Đáp án: D. đang hót líu lo

Giải thích: A - Trạng ngữ, B - chủ ngữ

Câu 5:

Đáp án: A. \(\Large \dfrac{15}{6}\)

Câu 6:

Đáp án: B. \(\Large \dfrac{2}{3}\)

Câu 7:

Đáp án: A

Giải thích: skirt: chân váy

Câu 8:

Đáp án: B

Audio: How much is the T-shirt? - It's 30.000VND

Giải thích: How much is the T-shirt? - It's 30.000VND: Cái chân váy có giá bao nhiêu? - Nó có giá 30.000 đồng

Cấu trúc: How much is the ....? - It's ....: ....có giá bao nhiêu? - Nó có giá....

Câu 9:

Đáp án: A. Ai?

Giải thích: Chủ ngữ là: Bố em

Câu 10:

Đáp án: C. Mái tóc của bà bạc trắng.

Giải thích: A, B, D: Nêu hoạt động của sự vật.

Câu 11:

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{2}{7}\) thùng

Câu 12:

Đáp án: B. \(\Large \dfrac{6}{18}\)

Giải thích: \(\Large \dfrac{6}{18}\) = \(\Large \dfrac{6 : 6}{18 : 6}\) = \(\Large \dfrac{1}{3}\)

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Shop Owner: Good morning. Can I help you?

           Mike: Yes. I'm looking for a dress and a shirt.

           Shop Owner: Let's see... What color do you want? We have a nice red dress and a blue shirt.

           Mike: Oh, great. I like red and blue. How much is the dress?

           Shop Owner: It's five hundred thousand Vietnam dong.

           Mike: What's about the blue shirt?

           Shop Owner: It's four hundred thousand Vietnam dong.

           Mike: Oh. Thank you so much!

Giải thích: Chủ cửa hàng: Good morning. Can I help you?: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

                 Mike: Yes. I'm looking for a dress and a shirt.: Vâng, tôi đang tìm một chiếc váy và một cái sơ mi.

                 Chủ cửa hàng: Let's see. What color do you want? We have a nice red dress and a blue shirt.: Để xem nào. Bạn muốn màu sắc nào? Chúng tôi có một chiếc váy màu đỏ và một chiếc áo sơ mi màu xanh.

                Mike: Oh, great. I like red and blue. How much is this dress?: Tuyệt vời. Tôi thích màu đỏ và màu xanh. Chiếc váy này có giá bao nhiêu?

                Chủ cửa hàng: It's five hundred thousand Vietnam dong.: Nó có giá 500.000 đồng.

                Mike: What's about the blue shirt?: Vậy còn chiếc áo sơ mi màu xanh này?

                Chủ cửa hàng: It's four hundred thousand Vietnam dong.: Nó có giá 400.000 đồng.

                Mike: Oh, thank you so much.: Ồ, cảm ơn rất nhiều.

Câu 14:

Đáp án: B. Nên giúp đỡ người khác.

Câu 15:

Đáp án: D. 23

Giải thích: \(\Large \dfrac{2 323}{3 232}\) = \(\Large \dfrac{2 323 : 101}{3 232 : 101}\) = \(\Large \dfrac{23}{32}\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 3, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990