img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 5 THÁNG 3

Tác giả TrangPTT6 10:49 02/04/2024 427 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 5 tháng 3 diễn ra vào ngày 31/03 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: B

Giải thích: crocodiles: những con cá sấu

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: They are peacocks and parrots.

Giải thích: What are these animals?: Đây là những con vật gì vậy?

                 They are peacocks and parrots.: Chúng là những con công và những con vẹt. 

Cấu trúc: What are these animals?: Đây là những con vật gì vậy?

                They are ...: Chúng là ...

Câu 3:

Đáp án: B. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu.

Câu 4:

Đáp án: A. trên bầu trời

Giải thích: B. chủ ngữ; C, D: thành phần của vị ngữ

Câu 5: 

Đáp án: A. \(\Large \dfrac{3}{2}\)

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{24}{16}\) = \(\Large \dfrac{24 : 8}{16 : 8}\) = \(\Large \dfrac{3}{2}\)

Câu 6: 

Đáp án: D. 21

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: They roar loudly.: Chúng gầm to. 

Câu 8: 

Đáp án: A

Audio: I like peacocks because they dance beautifully.

Giải thích: I like peacocks because they dance beautifully.: Tớ thích những con công bởi vì chúng nhảy đẹp. 

Câu 9:

Đáp án: D. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: A. trạng ngữ chỉ thời gian, B. trạng ngữ chỉ nơi chốn, C. thành phần chính của câu

Câu 10:

Đáp án: B. Mục đích

Giải thích: Trạng ngữ: Để góp phần bảo vệ môi trường

Câu 11:

Đáp án: A. \(\Large \dfrac{3}{26}\) và \(\Large \dfrac{8}{26}\)

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{4}{13}\) = \(\Large \dfrac{4 x 2}{13 x 2}\) = \(\Large \dfrac{8}{26}\)

Giữ nguyên phân số \(\Large \dfrac{3}{26}\)

Câu 12: 

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{12}{9}\) và \(\Large \dfrac{1}{9}\)

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{16}{12}\) = \(\Large \dfrac{16 : 4}{12 : 4}\) = \(\Large \dfrac{4}{3}\)

\(\Large \dfrac{6}{54}\) = \(\Large \dfrac{6 : 6}{54 : 6}\) = \(\Large \dfrac{1}{9}\)

\(\Large \dfrac{4}{3}\) = \(\Large \dfrac{4 x 3}{3 x 3}\) = \(\Large \dfrac{12}{9}\)

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Jim: Hi Jane! What are you doing?
            Jane: I am watching an animal program on TV
            Jim: Oh! I also love animals. What animals do you like, Jane? 
            Jane: I like lions and parrots.
            Jim: Amazing! Why do you like them?
            Jane: Because lions roar loudly and parrots sing merrily. 

Giải thích: 

Jim: Hi Jane! What are you doing?: Xin chào Jane! Bạn đang làm gì thế?
Jane: I am watching animal program on TV.: Tớ đang xem chương trình về động vật trên ti vi.
Jim: Oh! I also love animals. What animals do you like, Jane?: Ô! Tớ cũng thích động vật. Bạn thích những con vật gì thế? 
Jane: I like lions and parrots.: Tớ thích những con sư tử và những con vẹt. 
Jim: Amazing! Why do you like them?: Tuyệt vời! Tại sao bạn thích chúng? 
Jane: Because lions roar loudly and parrots sing merrily.: Bởi vì những con sư tử thì gầm to và những con vẹt thì hát vui vẻ. 

Cấu trúc: Why do you like ...?: Tại sao bạn thích ...? 

                Because ...: Bởi vì ...

                What animals do you like?: Bạn thích những con vật gì? 

                I like ...: Tớ thích ...

Câu 14:

Đáp án: B. Lòng biết ơn

Câu 15: 

Đáp án: C. Gấu trắng và gấu đen.

Giải thích: \(\Large \dfrac{3}{12}\) = \(\Large \dfrac{3 : 3}{12 : 3}\) = \(\Large \dfrac{1}{4}\)

\(\Large \dfrac{8}{32}\) = \(\Large \dfrac{8 : 8}{32 : 8}\) = \(\Large \dfrac{1}{4}\)

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 5 tháng 3, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Từ khóa của tháng 3: 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990