img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 6 - TUẦN 1 THÁNG 5

Tác giả BTV GIA SƯ 16:47 08/05/2024 444

Các bạn học sinh lớp 6 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 5 diễn ra vào ngày 05/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Hướng dẫn:

Sứa, Giun đất, Mực, Tôm

Câu 4.

Câu 5.

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

Hướng dẫn:

Số lần xuất hiện mặt ngửa là:
80 – 38 = 42 (lần)
Xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt N là:
$\dfrac{42}{80}$ = $\dfrac{21}{40}$
 

Câu 9.

Câu 10.

Hướng dẫn:

Vì M là một điểm của đoạn thẳng AB nên AM + MB = AB hay AM + MB = 11 (1)
Mà MB - MA = 5 (2)
Từ (1) và (2) suy ra MB = (11 + 5) : 2 = 8 cm
 

Câu 11.

Câu 12.

Hướng dẫn:

Tổng số lần bắn là:
2 + 5 + 6 + 5 = 18 (lần)
Xác suất thực nghiệm sự kiện xạ thủ bắn được 9 điểm là:
$\frac{6}{18}=\frac{1}{3}$
 

Câu 13.

Câu 14.

Hướng dẫn:

Ta có:
 $\begin{align}
  & \frac{n.(n-1)}{2}=28 \\ 
 & n.(n-1)=56 \\ 
 & n=8 \\ 
\end{align}$
 

Câu 15.

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 5, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990