img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán có đáp án

Tác giả Hoàng Uyên 09:07 08/04/2024 5,052 Tag Lớp 12

Luyện đề luôn là cách giúp các em nắm chắc cách giải các dạng bài toán 12 cũng như ghi nhớ các công thức toán học. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán cùng lời giải chi tiết được tổng hợp trong bài viết dưới đây. Mời các em cùng tham khảo!

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán có đáp án
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán

Dưới đây là ma trận đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán tham khảo: 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận biết
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Nguyên hàm Định nghĩa 4 2

1


 


1
Tính chất 2 2
Các phương pháp tính
nguyên hàm
1 1
2 Tích phân Định nghĩa 3 1 1

 
Tính chất 4 2
Các phương pháp tính tích
phân
0 3
3 Mặt tròn xoay Mặt tròn xoay 0 0 1 0
4 Hệ tọa độ trong không gian Tọa độ của vectơ và của
điểm
2 1 0 0
Phương trình mặt cầu  1 1 0 0
5 Phương trình mặt phẳng Phương trình mặt phẳng 3 2 0 0
Tổng 20 15 2 2

Tham khảo cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán gồm 39 câu trong đó có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm thuộc mức độ nhận thức nhận biết và thông hiểu còn 4 câu tự luận thuộc câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có số điểm là 0.2 điểm một câu. Còn câu hỏi tự luận sẽ có số điểm cụ thể tùy từng dạng bài và sẽ được ghi chú rõ trong đề thi.

2. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán: Đề tham khảo 1

2.1 Đề thi 

2.2 Đáp án

1.A 2.A 3.D 4.B 5.A 6.C 7.A 8.A 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.D 15.C 16.D 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.D 23.D 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.B 30.D
31.A 32.C 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.B 39.B 40.A
41.D 42.A 43.B 44.D 45.C 46.A 47.A 48.A 49.C 50.D

Đăng ký ngay để được các thầy cô tổng hợp trọn bộ kiến thức toán 12 và có sự chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPT Quốc gia

3. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán: Đề tham khảo 2

3.1 Đề thi

3.2 Đáp án 

1.D 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.C 9.D 10.D
11.A 12.C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.D 19.D 20.D
21.A 22.D 23.C 24.C 25.B 26.B 27.B 28.A 29.C 30.A
31.A 32.C 33.B 34.D 35.D          

 

Phần tự luận: 

Câu 1: 

Đặt \large t=\sqrt{x^{2}+1}\Rightarrow tdt=xdx

Với \large \left\{\begin{matrix} x=0\Rightarrow t=1 & \\ x=\sqrt{3}\Rightarrow t=2& \end{matrix}\right.

\large \Rightarrow I\int_{1}^{2}t^{2}dt=\frac{7}{3}

Câu 2: 

Đường thẳng d1 có véc tơ chỉ phương \large \overrightarrow{u_{d_{1}}}=(2;-1;1)

\large B=d_{2}\cap \Delta \Rightarrow B(1-t;1+2t;-1+t)

\large \Rightarrow \overrightarrow{AB}=(-t;2t-1;t-4)

Ta có \large \Delta \perp d_{1}\Rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{u_{d_{1}}}=0

\large \Leftrightarrow -3t-3=0\Leftrightarrow t=-1\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(1;-3;-5)

Phương trình tham số của \large \Delta :\left\{\begin{matrix} x=1+t & & \\ y=2-3t& & \\ z=3-5t& & \end{matrix}\right.

Câu 3: 

Đặt z = x + yi  với x , y ∈ \large \mathbb{R} theo giả thiết \large |\overline{z}|=|z+2i|\Leftrightarrow y=-1(d)

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng (d) .

Gọi A(0;1) ; B(4;0) => \large |z-i|+|z-4|=P là tổng khoảng cách từ điểm M(x;-1) đến hai điểm A, B.

Thấy ngay A(0;1) và B(4;0) nằm cùng phía với (d) . Lấy điểm đối xứng với A(0;1) qua đường thẳng (d) ta được điểm A' (0;-3)

Do đó khoảng cách ngắn nhất là \large A'B=\sqrt{3^{2}+4^{2}}=5

Câu 4: 

Chọn hệ trục Oxy sao cho gốc tọa độ O là trung điểm của MN
suy ra M(-2;0); N(2;0)
Parabol đi qua đỉnh I(0;6) và điểm C(6;0) ; D(-6;0) có Phương trình là (P):
\large y=6-\frac{1}{6}x^{2}
Diện tích bức tranh là diện tích hình phẳng giới hạn bởi \large y=6-\frac{1}{6}x^{2}; x=-2; x=2 và trục ox. Khi đó diện tích: 

\large S=\int_{-2}^{2}\left | 6-\frac{1}{6}x^{2} \right |dx=\left | \int_{-2}^{2}\left ( 6-\frac{1}{6}x^{2} \right ) dx \right |

\large =\left | \left ( 6x-\frac{x^{3}}{18} \right )|_{-2}^{2} \right |=\frac{208}{9}(m^{2})

Vậy số tiền để công ty X cần dùng để làm bức tranh là:

\large T=\frac{208}{9}.900000=20800000(VND)

Đăng ký ngay để nhận bí kíp nắm trọn kiến thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập đạt mục tiêu 9+ thi Toán THPT Quốc Gia

4. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán: Đề tham khảo 3 

4.1 Đề thi

4.2 Đáp án 

1.B 2.A 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C 9.A 10.D
11.B 12.C 13.B 14.C 15.C 16.D 17.D 18.A 19.B 20.C
21.A 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.D 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.C 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.B 40.B

 

Phần tự luận: 

Câu 41: 

z2 - 3z +3 = 0

Ta có: \large \Delta =(-3)^{2}-4.1.3=-3

Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm phức: 

\large z_{1}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i ; z_{2}=\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i

\large \Rightarrow |z_{1}-z_{2}|=\left | \left ( \frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2} i\right ) -\left ( \frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}t \right )\right |=\sqrt{3}

Câu 42: 

Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến \large \overrightarrow{n_{p}}=(1;2;-1)

Mặt phẳng (Q) có véc tơ pháp tuyến \large \overrightarrow{n_{Q}}=(3;-1;2)

Ta có: \large \left [ \overrightarrow{n_{P}}, \overrightarrow{n_{Q}} \right ]=(3;-5;-7)

Vì d song song với giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) nên d nhận \large \left [ \overrightarrow{n_{P}}, \overrightarrow{n_{Q}} \right ]=(3;-5;-7) là véc tơ chỉ phương. 

Vậy phương trình của d: 

\large d: \frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-5}=\frac{z-1}{-7}

5. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán: Đề tham khảo 4 

5.1 Đề thi

 

5.2 Đáp án 

1.A 2.D 3.D 4.C 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11.B 12.D 13.D 14.D 15.C 16.A 17.A 18.B 19.A 20.B
21.A 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.D 28.B 29.C 30.C
31.D 32.A 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.C 39.B 40.C
41.B 42.A 43.A 44.D 45.B 46.C 47.D 48.D 49.B 50.D

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Trên đây là một số Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán cùng lời giải chi tiết theo chương trình ba bộ sách kết nối tri thức, cánh diều và chân trời sáng tạo mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức toán học 12 và các môn học khác nhé!  

>> Mời bạn tham khảo thêm:

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990