img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Toán học lớp 1

Chọn sách giáo khoa

Khóa Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 1

Khóa Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con đi sâu vào từng chuyên đề chinh phục các dạng bài khó, đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Chương trình mới - Toán - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Khoá Video clips với nhiều ví dụ minh họa bằng hình ảnh,con nhanh chóng tiếp thu được hết kiến thức cơ bản. Con làm quen với phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Mục tiêu 10 điểm môn toán

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Cùng học để phát triển năng lực

Chương trình mới - Toán - Cùng học để phát triển năng lực

Khoá Video clips quay sẵn giúp con ham mê môn Toán đồng thời phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Mục tiêu đạt điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Chân trời sáng tạo

Chương trình mới - Toán - Chân trời sáng tạo

Khoá Video clips quay sẵn giúp truyền cảm hứng để con sáng tạo, phát triển mọi tiềm năng của bản thân thông qua môn Toán. Mục tiêu 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương trình mới - Toán - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoá Video Clips quay sẵn với những ví dụ vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống giúp con ham mê học toán. Mục tiêu đạt 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Cánh diều

Chương trình mới - Toán - Cánh diều

Khoá Video clips quay sẵn giups kích thích cả óc tưởng tượng và tư duy logic, khơi dậy niềm đam mê và hứng thú với bộ môn Toán học. Mục tiêu đạt 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Hotline: 0987810990