img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Đoàn Thị Hà


ảnh của Cô Đoàn Thị Hà
Công việc: Giáo Viên Tiếng Việt
Nơi làm việc: Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Văn Hiến

Với kinh nghiệm 6 năm giảng dạy ở trường và trung tâm đã nắm bắt được tâm lý học sinh ở mọi lứa tuổi từ lớp 1 - > lớp 12. Tạo bài giảng theo phương pháp sơ đồ tư duy, học sinh dễ nắm bắt và ghi nhớ lâu hơn.

Giáo viên Tiếng Việt

Cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn Trường Đại học Văn Hiến và có hơn 6 năm giảng dạy Ngữ Văn tại trường học và trung tâm.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990