img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Giang Thùy Dương


ảnh của Cô Giang Thùy Dương
Công việc: Trợ giảng
Nơi làm việc: Vuihoc.vn

Với kinh nghiệm hơn 4 năm dạy toán tiểu học, cô định hướng cho các em về cách tư duy để tìm ra lời giải chính xác, chứ không đơn giản là cung cấp bài giải một cách khô khan, rập khuôn và máy móc.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990