img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thầy Dương Xuân Thành


ảnh của Thầy Dương Xuân Thành
Công việc: Giáo viên Hóa học - ĐGNL Hà Nội
Nơi làm việc: Giảng dạy môn Hoá học

Phương châm giảng dạy: "Áp dụng những kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và sự hiểu biết về tâm lý học sinh để trở thành một giáo viên chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho học sinh."

Kinh nghiệm giảng dạy: 

- 11 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa chương trình THPT
- Xây dựng đề nguồn cho đề thi đánh giá năng lực của đại học
quốc gia năm 2014-2015
- Biên tập viên của VTCOnline

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990